Kindlustus

Kindlustus

Kindlustada saab Eestis elavaid puhtatõulisi kui ka ilma tõupaberiteta koeri ja kasse.  Kindlustuse sõlmimise hetkel peab olema lemmikloom vähemalt 4 kuud vana. Kindlustada ei saa üle 8-aastaseid loomi. Kindlustamise hetkel peab kindlustatav koer ja kass olema terve. Kui loom on haige, siis tuleb ta enne terveks ravida ja alles siis saab kindlustada.

KINDLUSTUSKAITSED

Kindlustussumma on võimalik valida vahemikus 100-2500 eurot. Tavaliselt on kindlustussummaks looma soetamise maksumus + koolitamise kulud.

KINDLUSTUSKAITSE KINDLUSTUSSUMMA
Ravikulud kuni 1200 €
Hukkumine, vargus, rõõvimine, kadumine hüvitislimiidiks on poliisil märgitud lemmiklooma kindlustussumma
Jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemine 50% kindlustussummast
Loomaarsti poolt määratud eritoidud kuni 100 €
Füsioteraapia pärast õnnetusjuhtumit kuni 100 €
Omaniku reisitõrge loomaga reisimisel kuni 700 €
Pärilikud ja kaasasündinud haigused kindlustatud
Loomaomaniku vastutuskindlustus kuni 3500 €
Erakorraline keisrilõige kuni 100 €
Kuulutamine ja leiutasu kuni 100 €
 
PAKKUMINE 5.10-30.11
KAMPAANIATINGIMUSED
Sõlmides perioodil 05.10-30.11.2020 PetCitys lemmikloomakindlustuse on esimese kindlustusjuhtumi omavastutus 0 eurot.
Kampaania kehtib05.10-30.11.2020 PetCity püsikliendile. Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu PetCity eripaketi ja kindlustustingimustega petcity.ee/kindlustus ja küsi lisainfot PetCity-st.
 
TINGIMUSED

NB! Enne lemmiklooma kindlustamist tuleb lemmikule PetCity loomakliinikus teostada tervisekontroll. PetCity loomakliiniku kliendile on tervisekontroll tasuta (tavahind 12.50€).

Kindlustussumma on võimalik valida vahemikus 100-2500 eurot. Tavaliselt on kindlustussummaks looma soetamise maksumus + koolitamise kulud.

Lemmikloomakindlustust on võimalik sõlmida PetCity kauplustes ja loomakliinikutes Tallinnas, Pärnus, ja Tartus. Vaata kaupluste ja loomakliinikute asukohti siin.

KINDLUSTUS EI HÜVITA:

 • Hammastega seotud kulusid
 • Kaitsesüstimist
 • Küünte lõikamist, kõrvade puhastamist
 • Allergiaravi
 • Kulud looma transportimisele

KAHJUST TEATAMINE

Kahjukäsitlus läheb kiiremini, kui täidad avalduse If e-büroos www.if.ee. Samuti saab saata e-mail kahjud@if.ee.
Hüvitise maksmisel kindlustussumma ei vähene. Peale kindlustusjuhtumit jäävad kehtima poliisil olevad kindlustussummad.

OMAVASTUTUS

Kahjujuhtumi korral tuleb kliendil tasuda omavastutus, milleks on 60€. Omavastutust ei rakendata jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemise ning kuulutamise ja leiutasu korral.

Kindlustuskaitsete täpsed tingimused, sealhulgas piirangud ja välistused, on kirjas kindlustustingimustes.  Kindlustustingimustega saab tutvuda siit.

RAVIKULUD

Hüvitatakse looma ootamatu haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuse ravimiseks tehtud vajalikud veterinaarabi kulud, sh visiidi- ja konsultatsioonitasu; kulutused raviprotseduuridele, veterinaarsetele abivahenditele ning ravimitele; loomaarsti ettekirjutusel soetatud ravimid; kulud hüvitatakse loomaarsti või veterinaarapteegi poolt väljastatud kuludokumendi alusel.
If hüvitab ka veterinaararsti poolt määratud eritoidu kulu 100 euro ulatuses.

PS! Kui loom on haigestunud kindlustusperioodi esimese 14 päeva jooksul (ooteperiood), ei loeta haigestumist kindlustusjuhtumiks.

HUKKUMINE, VARGUS, RÖÖVIMINE, KADUMINE

 • Hukkumine haiguse ja õnnetusjuhtumi tagajärjel
  Hukkumine haiguse tagajärjel on looma hukkumine (sh eutanaasia veterinaarsetel näidustustel) ootamatu haigestumise tagajärjel v.a juhul, kui haigus algas enne kindlustusperioodi algust. Hüvitislimiidiks on poliisil märgitud lemmiklooma kindlustussumma.
 • Vargus või rõõvimine
  Kindlustusjuhtumiks on looma vargus või röövimine, kui 90 päeva jooksul arvates päevast, mil kindlustusvõtja looma vargusest või kadumisest kindlustusandjale teatas, ei ole looma leitud.
 • Kadumine
  Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).
  Eelnimetatud kulutuste kindlustussumma märgitakse poliisile ja nende hüvitamisel omavastutust ei rakendata.

JAHI- VÕI TEENISTUSKOERA VÄÄRTUSE VÄHENEMINE

Koera väärtuse vähenemiseks on koera ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tagajärjel koer ei saa enam kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita. Koera väärtuse vähenemise korral on kindlustushüvitise suuruseks 50% koera hukkumise kindlustussummast. Kindlustus kehtib üksnes juhul, kui jahi- või teenistuskoer on tõutunnistusega ja saanud vastava väljaõppe ning teda on hiljemalt viimase aasta jooksul kasutatud jahi- või teenistuskoerana.

LOOMAOMANIKU REISTÕRGE

Loomaomaniku reisitõrge on loomaomaniku ning loomaomaniku pereliikmete reisi ärajäämine või reisi katkemine, mille põhjuseks on looma ootamatu ja ettenägematu haigus või vigastus, mille tõttu on looma elu päästmiseks vajalik looma opereerida.

LOOMAOMANIKU VASTUTUSKIDLUSTUS

Hüvitatakse looma poolt kindlustusperioodi jooksul kolmandale isikule tekitatud varaline kahju, mille hüvitamise eest looma omanik või õiguspärane valdaja vastutab kehtiva seadusandluse alusel.

KUULUTAMINE JA LEIUTASU

Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu kindlustustingimustega www.petcity.ee/kindlustus ja küsi lisainfot +372 777 1211.