Kindlustus

PetCity kindlustus

LEMMIKLOOMAKINDLUSTUS

Lemmikloomakindlustusega saad kindlustada oma koera või kassi haigestumise, kadumise või muu ootamatu õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse tagamiseks.

Kindlustada saab Eestis elavaid puhtatõulisi kui ka ilma tõupaberiteta loomi ning kindlustus kehtib Eestis. Hukkumise, varguse, kadumise ja reisitõrke kindlustus kehtib lisaks Eestile veel teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, Norras ja Šveitsis.

Kindlustuse sõlmimise hetkel peab olema lemmikloom üle 4 kuune ning alla 8 aastane. Kindlustamise hetkel peab kindlustatav koer ja kass olema terve. Kui loom on haige, siis tuleb ta enne terveks ravida ja alles siis saab kindlustada.

Kindlustussumma on võimalik valida vahemikus 100-2500 eurot. Tavaliselt on kindlustussummaks looma soetamise maksumus + koolitamise kulud.

Lemmikloomakindlustust on võimalik sõlmida PetCity kauplustes Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Vaata kaupluste asukohti siin.

LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE HÜVITIST EI MAKSTA JÄRGMISTEL PUHKUDEL:

 • Ravikulud väljaspool Eestit
 • Hammaste ravimise kulud
 • Kaitsesüstimist
 • Küünte lõikamist, kõrvade puhastamist
 • Allergiaravi
 • Pärilike ja kaasasündinud haiguste ravi (üldteada tõu omased tüüpilised haigused)
 • Krooniliste haiguste ravi
 • Kulud looma transportimisele
 • Poegimisega seotud veterinaarabi kulud

KAHJUST TEATAMINE

Kahjukäsitlus läheb kiiremini, kui täidad avalduse If e-büroos www.if.ee. Samuti saab helistada IF üldnumbril 777 1211 või saata e-mail kahjud@if.ee.
Hüvitise maksmisel kindlustussumma ei vähene. Peale kindlustusjuhtumit jäävad kehtima poliisil olevad kindlustussummad.

OMAVASTUTUS

Kahju juhtumi korral tuleb kliendil tasuda omavastutus. Omavastutust ei rakendata jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemise ning kuulutamise ja leiutasu korral.

Kindlustuskaitsete täpsed tingimused, sealhulgas piirangud ja välistused, on kirjas kindlustustingimustes.  Kindlustustingimustega saab tutvuda siit.

Kindlustuskaitsed

Kindlustussumma on võimalik valida vahemikus 100-2500 eurot. Tavaliselt on kindlustussummaks looma soetamise maksumus + koolitamise kulud.

Kindlustuskaitse   Kindlustussumma
Ravikulud: kuni 700 €
Hukkumine, vargus, rõõvimine, kadumine: Hüvitislimiidiks on poliisil märgitud lemmiklooma kindlustussumma
Jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemine: Hüvitislimiidiks on 50% kindlustussummast
Omaniku reisitõrge loomaga reisimisel: kuni 700 €
Loomaomaniku vastutuskindlustus: kuni 3500 €
Kuulutamine ja leiutasu: kuni 100 €
 • Ravikulud

Hüvitatakse looma ootamatu haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuse ravimiseks tehtud vajalikud veterinaarabi kulud, sh visiidi- ja konsultatsioonitasu; kulutused raviprotseduuridele, veterinaarsetele abivahenditele ning ravimitele; loomaarsti ettekirjutusel soetatud ravimid; kulud hüvitatakse loomaarsti või veterinaarapteegi poolt väljastatud kuludokumendi alusel.
If hüvitab ka veterinaararsti poolt määratud eritoidu kulu 100 euro ulatuses.

PS! Kui loom on haigestunud kindlustusperioodi esimese 14 päeva jooksul (ooteperiood), ei loeta haigestumist kindlustusjuhtumiks.

 • Hukkumine, vargus, rõõvimine, kadumine

Hukkumine haiguse ja õnnetusjuhtumi tagajärjel
Hukkumine haiguse tagajärjel on looma hukkumine (sh eutanaasia veterinaarsetel näidustustel) ootamatu haigestumise tagajärjel v.a juhul, kui haigus algas enne kindlustusperioodi algust. Hüvitislimiidiks on poliisil märgitud lemmiklooma kindlustussumma.

Vargus või rõõvimine
Kindlustusjuhtumiks on looma vargus või rõõvimine, kui 90 päeva jooksul arvates päevast, mil kindlustusvõtja looma vargusest või kadumisest kindlustusandjale teatas, ei ole looma leitud.

Kadumine
Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).
Eelnimetatud kulutuste kindlustussumma märgitakse poliisile ja nende hüvitamisel omavastutust ei rakendata.

 • Jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemine

Koera väärtuse vähenemiseks on koera ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tagajärjel koer ei saa enam kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita. Koera väärtuse vähenemise korral on kindlustushüvitise suuruseks 50% koera hukkumise kindlustussummast.
Kindlustus kehtib üksnes juhul, kui jahi- või teenistuskoer on tõutunnistusega ja saanud vastava väljaõppe ning teda on hiljemalt viimase aasta jooksul kasutatud jahi- või teenistuskoerana.

 • Loomaomaniku reisitõrge

Loomaomaniku reisitõrge on loomaomaniku ning loomaomaniku pereliikmete reisi ärajäämine või reisi katkemine, mille põhjuseks on looma ootamatu ja ettenägematu haigus või vigastus, mille tõttu on looma elu päästmiseks vajalik looma opereerida.

 • Loomaomaniku vastutuskindlustus

Hüvitatakse looma poolt kindlustusperioodi jooksul kolmandale isikule tekitatud varaline kahju, mille hüvitamise eest looma omanik või õiguspärane valdaja vastutab kehtiva seadusandluse alusel.

 • Kuulutamine ja leiutasu

Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C P&C Insurance AS. Tutvu kindlustustingimustega www.petcity.ee/kindlustus ja küsi lisainfot +372 777 1211.