Kindlustus

KINDLUSTUSKAITSED

Kindlustussumma on võimalik valida vahemikus 100-2500 eurot. Tavaliselt on kindlustussummaks looma soetamise maksumus + koolitamise kulud.

KINDLUSTUSKAITSE POLIIS: PETCITY POLIIS: PETCITY +
Omavastutus 60 € 60 €
Tervisekontroll 12,50 € jah (tasuta)
Loomaomaniku vastutuskindlustus 3 500 € 3 500 €
Loomaomaniku reisitõrge 700 € 700 €
Erakorraline keisrilõige 100 € 100 €
Kuulutamine ja leiutasu 100 € 100 €
Füsioteraapia pärast õnnetusjuhtumit 100 € 100 €
Pärilikud ja kaasasündinud haigused kindlustatud kindlustatud
Hukkumine, vargus, rõõvimine, kadumine Kindlustussumma Kindlustussumma
Jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemine 50% kindlustussummast 50% kindlustussummast
*Omavastutust ei rakendata jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemise ning kuulutamise- ja leiutasu korral.
 
 
 
TINGIMUSED

NB! Enne lemmiklooma kindlustamist tuleb lemmikule PetCity loomakliinikus teostada tervisekontroll. PetCity loomakliiniku kliendile on tervisekontroll tasuta (tavahind 12.50€).

Kindlustussumma on võimalik valida vahemikus 100-2500 eurot. Tavaliselt on kindlustussummaks looma soetamise maksumus + koolitamise kulud.

PetCity lemmikloomakindlustust on võimalik sõlmida PetCity kauplustes ja loomakliinikutes Tallinnas, Pärnus, ja Tartus. Vaata kaupluste ja loomakliinikute asukohti siin.

KINDLUSTUS EI HÜVITA:

 • Hammastega seotud kulusid
 • Kaitsesüstimist
 • Küünte lõikamist, kõrvade puhastamist
 • Allergiaravi
 • Kulud looma transportimisele

KAHJUST TEATAMINE

Kahjukäsitlus läheb kiiremini, kui täidad avalduse If e-büroos www.if.ee. Samuti saab saata e-mail kahjud@if.ee.
Hüvitise maksmisel kindlustussumma ei vähene. Peale kindlustusjuhtumit jäävad kehtima poliisil olevad kindlustussummad.

OMAVASTUTUS

Kahjujuhtumi korral tuleb kliendil tasuda omavastutus, milleks on 60€. Omavastutust ei rakendata jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemise ning kuulutamise ja leiutasu korral.

Kindlustuskaitsete täpsed tingimused, sealhulgas piirangud ja välistused, on kirjas kindlustustingimustes.  Kindlustustingimustega saab tutvuda siit.

RAVIKULUD

Ootamatu haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuse ravimiseks tehtud vajalikud veterinaarabi kulud

PS! Kui loom on haigestunud kindlustusperioodi esimese 14 päeva jooksul (ooteperiood), ei loeta haigestumist kindlustusjuhtumiks.

HUKKUMINE, VARGUS, RÖÖVIMINE, KADUMINE

 • Hukkumine haiguse ja õnnetusjuhtumi tagajärjel
  Hukkumine haiguse tagajärjel on looma hukkumine (sh eutanaasia veterinaarsetel näidustustel) ootamatu haigestumise tagajärjel v.a juhul, kui haigus algas enne kindlustusperioodi algust. Hüvitislimiidiks on poliisil märgitud lemmiklooma kindlustussumma.
 • Vargus või rõõvimine
  Kindlustusjuhtumiks on looma vargus või röövimine, kui 90 päeva jooksul arvates päevast, mil kindlustusvõtja looma vargusest või kadumisest kindlustusandjale teatas, ei ole looma leitud.
 • Kadumine
  Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).
  Eelnimetatud kulutuste kindlustussumma märgitakse poliisile ja nende hüvitamisel omavastutust ei rakendata.

JAHI- VÕI TEENISTUSKOERA VÄÄRTUSE VÄHENEMINE

Koera väärtuse vähenemiseks on koera ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tagajärjel koer ei saa enam kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita. Koera väärtuse vähenemise korral on kindlustushüvitise suuruseks 50% koera hukkumise kindlustussummast. Kindlustus kehtib üksnes juhul, kui jahi- või teenistuskoer on tõutunnistusega ja saanud vastava väljaõppe ning teda on hiljemalt viimase aasta jooksul kasutatud jahi- või teenistuskoerana.

LOOMAOMANIKU REISTÕRGE

Loomaomaniku reisitõrge on loomaomaniku ning loomaomaniku pereliikmete reisi ärajäämine või reisi katkemine, mille põhjuseks on looma ootamatu ja ettenägematu haigus või vigastus, mille tõttu on looma elu päästmiseks vajalik looma opereerida.

LOOMAOMANIKU VASTUTUSKIDLUSTUS

Hüvitatakse looma poolt kindlustusperioodi jooksul kolmandale isikule tekitatud varaline kahju, mille hüvitamise eest looma omanik või õiguspärane valdaja vastutab kehtiva seadusandluse alusel.

KUULUTAMINE JA LEIUTASU

Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu kindlustustingimustega www.petcity.ee/kindlustus ja küsi lisainfot +372 777 1211.

Related Services:

All Services