Kindlustus

Kindlustus

KliendikaardigaKliendikaardiga 100,00 €

Tavahind 100,00 €

KINDLUSTUSKAITSED

PetCity Lemmikloomakindlustusega saab kindlustada koeri ja kasse. Esmakordselt saab kindlustada lemmikut kes on 2 kuu kuni 7.aasta vanune (k.a). Tavaliselt on kindlustussummaks looma soetamise maksumus + koolitamise kulud.

KINDLUSTUSKAITSE PETCITY KINDLUSTUS PETCITY KINDLUSTUS+
Tervisekontroll  - jah (tasuta ning kohustuslik)
Omavastutus* 70 € 70 €
Ravikulud, kindlustusjuhtumi kohta 1 000 € 2 000 €
Hambaravikulud, kindlustusjuhtumi kohta 250 € 500 €
Pärilike ja kaasasündinud haigusete ja vigade ravi** Kindlustatud Kindlustatud
Vargus ja kadumine Kindlustussumma, 100 - 2 500 € Kindlustussumma, 100 - 2 500 €
Hukkumine haiguse / õnnetusjuhtumi tagajärjel
Kindlustussumma, 100 - 2 500 € Kindlustussumma, 100 - 2 500 €
Loomaomaniku reisitõrge Kindlustussumma, 100 - 2 500 € Kindlustussumma, 100 - 2 500 €
Loomaomaniku vastutuskindlustus 3 500 € 3 500 €
Jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemine 50% kindlustussummast 50% kindlustussummast
Kuulutamine ja leiutasu 100 € 100 €
Erakorraline keisriliõge 100 € 100 €
Füsioteraapia pärast õnnetusjuhtumit 100 € 100 €
*Omavastutust ei rakendada jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemise ning kuulutamise ja leiutasu korral
** Pärilike ja kaasasündinud haiguste ja vigade ravi on kindlustatud esmasel ilmnemisel.
 
Kindlustuskaitsete ning välistuste kohta täpsema info saamiseks küsi pakkumist ja tutvu kindlustustingimustega!
Kindlustusandja on If P&C Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi lisainfot telefonil 777 1211.
 
TINGIMUSED

NB! PetCity kindlustus + kindlustuse sõlmimiseks on vaja lemmikule teostada loomakliinikus tervisekontroll. PetCity loomakliiniku kliendile on tervisekontroll tasuta (tavahind 15€).

Kindlustussumma on võimalik valida vahemikus 100-2500 eurot. Tavaliselt on kindlustussummaks looma soetamise maksumus + koolitamise kulud.

PetCity lemmikloomakindlustust on võimalik sõlmida PetCity kauplustes ja loomakliinikutes Tallinnas, Pärnus, ja Tartus. Vaata kaupluste ja loomakliinikute asukohti siin.

KINDLUSTUS EI HÜVITA:

 • Kaitsesüstimist
 • Küünte lõikamist, kõrvade puhastamist
 • Allergiaravi
 • Kulud looma transportimisele

KAHJUST TEATAMINE

Kahjukäsitlus läheb kiiremini, kui täidad avalduse If e-büroos www.if.ee. Samuti saab saata e-mail kahjud@if.ee.
Hüvitise maksmisel kindlustussumma ei vähene. Peale kindlustusjuhtumit jäävad kehtima poliisil olevad kindlustussummad.

OMAVASTUTUS

Kahjujuhtumi korral tuleb kliendil tasuda omavastutus, milleks on 70€. Omavastutust ei rakendata jahi- või teenistuskoera väärtuse vähenemise ning kuulutamise ja leiutasu korral.

Kindlustuskaitsete täpsed tingimused, sealhulgas piirangud ja välistused, on kirjas kindlustustingimustes.  Kindlustustingimustega saab tutvuda siit.

RAVIKULUD

Ootamatu haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuse ravimiseks tehtud vajalikud veterinaarabi kulud

PS! Kui loom on haigestunud kindlustusperioodi esimese 14 päeva jooksul (ooteperiood), ei loeta haigestumist kindlustusjuhtumiks.

HUKKUMINE, VARGUS, RÖÖVIMINE, KADUMINE

 • Hukkumine haiguse ja õnnetusjuhtumi tagajärjel
  Hukkumine haiguse tagajärjel on looma hukkumine (sh eutanaasia veterinaarsetel näidustustel) ootamatu haigestumise tagajärjel v.a juhul, kui haigus algas enne kindlustusperioodi algust. Hüvitislimiidiks on poliisil märgitud lemmiklooma kindlustussumma.
 • Vargus või rõõvimine
  Kindlustusjuhtumiks on looma vargus või röövimine, kui 90 päeva jooksul arvates päevast, mil kindlustusvõtja looma vargusest või kadumisest kindlustusandjale teatas, ei ole looma leitud.
 • Kadumine
  Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).
  Eelnimetatud kulutuste kindlustussumma märgitakse poliisile ja nende hüvitamisel omavastutust ei rakendata.

JAHI- VÕI TEENISTUSKOERA VÄÄRTUSE VÄHENEMINE

Koera väärtuse vähenemiseks on koera ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tagajärjel koer ei saa enam kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita. Koera väärtuse vähenemise korral on kindlustushüvitise suuruseks 50% koera hukkumise kindlustussummast. Kindlustus kehtib üksnes juhul, kui jahi- või teenistuskoer on tõutunnistusega ja saanud vastava väljaõppe ning teda on hiljemalt viimase aasta jooksul kasutatud jahi- või teenistuskoerana.

LOOMAOMANIKU REISTÕRGE

Loomaomaniku reisitõrge on loomaomaniku ning loomaomaniku pereliikmete reisi ärajäämine või reisi katkemine, mille põhjuseks on looma ootamatu ja ettenägematu haigus või vigastus, mille tõttu on looma elu päästmiseks vajalik looma opereerida.

LOOMAOMANIKU VASTUTUSKIDLUSTUS

Hüvitatakse looma poolt kindlustusperioodi jooksul kolmandale isikule tekitatud varaline kahju, mille hüvitamise eest looma omanik või õiguspärane valdaja vastutab kehtiva seadusandluse alusel.

KUULUTAMINE JA LEIUTASU

Kui loom on kaduma läinud, hüvitab If järgmised dokumentaalselt tõendatud mõistlikud ja vajalikud kulutused: kadunud looma kohta kuulutuste avaldamine; leiutasu; leidja või hoiukoha kulu looma hooldamiseks (toit jms).

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu kindlustustingimustega SIIN ja küsi lisainfot +372 777 1211.

Sarnased teenused:

Kõik teenused