Apotheka kliendikaardi üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED JA KASUTATUD MÕISTED

1.1.    Käesolevad Apotheka kliendikaardi programmi üldtingimused (edaspidi Tingimused) rakenduvad Kliendile, kes on liitunud Allium UPI OÜ poolt loodud Apotheka kliendikaardi programmiga.

1.2.    Kliendikaardi programmi tingimustes kasutatavad mõisted on alljärgnevas tähenduses:

Apteek – Kliendikaardi programmiga liitunud Apotheka kaubamärki kandvad apteegid.

a-raha – allahindlusühik (väiksem osa 1 euro sent), mida Klient saab koguda oma Kliendikontole Apteegist tervisetoodete (mitteravimite) ostmisel ning Apotheka Beauty ja Pet City poodides kaupade ostmisel või mida lisatakse Kliendikontole Kliendikaardi programmi kampaaniate raames. Kliendikontole kogutud a-raha saab Klient kasutada Kliendikaardi programmiga liitunud ettevõtetes (Apteegid, Apotheka Beauty pood, Pet City lemmikloomapoed) ostude eest tasumisel.

Kliendikaart – Apotheka kaart ja/või Kliendi Eesti Vabariigi ID-kaart, mis on aktiveeritud  Apotheka Kliendikaardi programmi kliendikaardiks.

Klient – Kliendikaardi omanik, kes on liitunud Kliendikaardi programmiga, sh koostööpartneri kliendid, kes on liitunud või kellele laieneb Kliendikaardi programm.

Koostööpartner – Apotheka veebilehel nimetatud või kliendiprogrammiga liitumiseks koostöökokkuleppe sõlminud isik (erialaliit, äriühing), kelle liikmetele või klientidele laieneb Kliendikaardi programm. Koostööpartneriks on ka Pet City OÜ lemmikloomapoed, Apteegi Beauty OÜ (Apotheka Beauty pood) ja Eesti Patsientide Liit (Kliendikaardi programm laieneb Eesti Patsientide Liidu tervisekaardile).

Kliendikonto – Kliendi konto, millel hoitakse a-raha saldot.

Kliendikaardi programm – Apteegi ja Koostööpartnerite klientidele mõeldud lojaalsusprogramm, millega kaasnevad alljärgnevad hüved:

  • kliendikaardi pakkumised;
  • a-raha Klientidele vanuses 16-59 aastat 1–6% Pet City ja Apotheka Beauty toodete ja Apteegi tervisetoodete (mitteravimite), välja arvatud kliendikaardi pakkumised,  ostusummalt;
  • kohene allahindlus Klientidele vanuses 60 ja enam -5% Pet City ja Apotheka Beauty toodete ja Apteegi tervisetoodete ja käsimüügiravimite, välja arvatud kliendikaardi pakkumised, ostusummalt.

Kliendikaardi programmi kehtivate hüvedega on võimalik tutvuda kodulehel.

Tingimused – käesolevad Apotheka kliendikaardi programmi üldtingimused.

2. KLIENDIKAARDI PROGRAMMIGA LIITUMISE TINGIMUSED

2.1.    Kliendikaardi programmi tingimustega saab tutvuda Apotheka kodulehel. Kliendikaardi programmiga liitumiseks tuleb täita liitumisankeet ning nõustuda Tingimustega. Kliendikaardi programmiga saavad liituda vähemalt 16-aastased füüsilised isikud.

2.2.    Klient saab valida, kas kasutab Kliendikaardina vaid ID-kaarti või soovib eraldi Apotheka kaarti, mis toimib paralleelselt ID-kaardiga. Kliendikaardi aktiveerimiseks on nõutav Kliendi isikusamasuse tuvastamine kliendi liitumisavalduse vastuvõtmisel. ID-kaardi saab kliendikaardina aktiveerida ka Apotheka e-apteegi, Apotheka Beauty või Pet City e-poe kodulehel, tehes elektroonilise isikusamasuse tuvastuse ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID või internetipanga kaudu.

2.3.    Kliendikaardi programmiga liitumine ja Apotheka kaardi väljastamine on Kliendile tasuta.

2.4.    Kui Klient soovib saada e-kirjana teavet Kliendikaardi programmiga seotud pakkumiste kohta, avaldab ta Kliendikaardi programmiga liitumisel või muul ajal vastavat soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks. Kliendil on õigus spetsifitseerida, kas ta soovib Pet City, Apotheka Beauty või Apotheka pakkumisi või neid kõiki.

2.5. Kliendil on õigus igal ajal Kliendikaardi programmiga seotud pakkumistest loobuda, esitades sooviavalduse kliendikaart@apotheka.ee või läbi isikliku konto Apotheka e-apteegis, Apotheka Beauty või Pet City e-poes.

3. KLIENDIKAARDI NING A-RAHA KASUTAMISE TINGIMUSED

3.1.    Kliendikaart on personaalne ning kasutamiseks vaid Kliendi poolt.

3.2.    Klient saab kasutada Kliendikaardi programmi hüvesid kõikides Apteekides, Apotheka Beauty poes ja Pet City lemmikloomapoodides. Ostuga kogutud a-raha saab Klient kasutada tasumiseks alates järgmisest ostust (v.a Apotheka Netiapteegist ravimite ostmisel). Kliendid vanuses alates 60. eluaastast saavad Pet City ja Apotheka Beauty poodides tavahinnaga toodete ja Apteegis tervisetoodete ja käsimüügiravimite ostmisel allahindlust 5% ostusummalt. Soodustus ei laiene kliendikaardi pakkumistele.

Kliendid vanuses 16–59 aastat saavad Pet City ja Apotheka Beauty poodides tavahinnaga toodete ja Apteegis tervisetoodete ostmisel koguda a-raha väärtuses 1 – 6% ostusummalt, mida arvestatakse järgnevatel põhimõtetel:

kui Kliendi poolt ostu sooritamisele eelneva 12 kuu jooksul on Kliendi poolt Apteegist, Pet City lemmikloomapoest või Apotheka Beauty poest ostetud toodete (ravimid välja arvatud) ostusumma:

  • kuni 50 eurot – kogub Klient toodete ostmisel a-raha väärtuses 1% ostusummast.
  • 50–100 eurot – kogub Klient toodete ostmisel a-raha väärtuses 2% ostusummast.
  • 100–150 eurot – kogub Klient toodete ostmisel a-raha väärtuses 3% ostusummast.
  • 150–200 eurot – kogub Klient toodete ostmisel a-raha väärtuses 4% ostusummast.
  • 200–250 eurot – kogub Klient toodete ostmisel a-raha väärtuses 5% ostusummast.
  • 250 eurot ja enam – kogub Klient toodete ostmisel a-raha väärtuses 6% ostusummast.

3.3.    Kliendikaardi programmi soodustuste saamiseks peab Klient esitama kehtiva Kliendikaardi enne ostu eest tasumist.

3.4.    Allium UPI OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse internetiaadressil www.apotheka.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest eelnimetatud veebilehel või muul, Tingimustes nimetatud ajal. Tingimused on kehtivad veebilehel www.apotheka.ee avaldatud redaktsioonis.

3.5.    Allium UPI OÜ ei vastuta tehtud muudatustest tulenevate võimalike kahjude eest (kaasa arvatud soodustuste vähenemine) ega ole kohustatud kahjusid Kliendile mistahes viisil hüvitama.

3.6.    Kliendil on võimalik saada infot kogutud a-raha jäägi ning ostude sooritamisel kohalduva a-raha protsendi kohta Apteegis, Apotheka Beauty ja Pet City poodides, näha seda prinditud ostukviitungilt, saada sellekohast teavet e-kirja teel või vaadata veebilehel www.apotheka.ee “Minu kliendikaart” iseteeninduskeskkonnast. Infot Kliendikaardiga kogutud a-raha kohta ning ostude sooritamisel kohalduva a-raha protsendi kohta avaldatakse ainult Kliendile.

3.7.    Kalendriaasta jooksul kogutud ning veel kasutamata a-raha on võimalik kasutada kuni järgmise aasta 31. jaanuarini. 1. veebruaril aegub eelmisel aastal kogutud ning selleks hetkeks kasutamata a-raha ja see kustutatakse Kliendikontolt automaatselt.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1.    Kliendikaardi programmiga liitumisega on Klient kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks Allium UPI  OÜ,  Apteekide, Pet City OÜ ja Apteegi Beauty OÜ poolt Tingimustes toodud eesmärkidel.

4.2.    Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Allium UPI OÜ, registrikood 11331786, aadress Vae 16, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, 76401. Kontaktandmed: kliendikaart@apotheka.ee.

4.3.    Kliendi isikuandmete volitatud töötlejad on Kliendikaardi programmiga liitunud Apteegid, Pet City OÜ, Apteegi Beauty OÜ, IT- ja tugiteenuste pakkujad ning AS MAGNUM (turunduse korraldamine ja turundussõnumite saatmine) .

4.4.    Kliendi isikuandmeid töödeldakse Apotheka Kliendikaardi programmi elluviimiseks, kliendikaardi registreerimisega tehtud ostude ajaloo säilitamiseks kliendile; müügistatistika tegemise ja otseturunduse korraldamise eesmärgil.  Kliendikaardi programmi raames ei koguta ega töödelda Kliendi eriliigilisi isikuandmeid.

4.5.    Isikuandmete vastutav töötleja ja volitatud töötlejad kohustuvad isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ning mitte avaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole otseselt seotud Kliendikaardi programmis osalemisega või Kliendikaardi programmiga seotud tugiteenuste pakkumisega.

4.6.    Juhul, kui Klient on avaldanud soovi saada teavet pakkumiste kohta, võib vastutav või volitatud töötleja kasutada Kliendi andmeid pakkumiste tegemiseks ning edastada Kliendi isikuandmeid eelnimetatud eesmärgi täitmiseks turundusteenuse pakkujale, IT- ja tugiteenuse osutajale.

4.7.    Kliendil on seoses tema isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) ja isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada isikuandmete töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturunduse korraldamiseks. Klient esitab vastavasisulise kirjaliku avalduse Apteegis või Pet City kaupluses teenindajale või e-posti aadressile kliendikaart@apotheka.ee.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1.    Teised sooduskaardid Kliendikaardiga paralleelselt ei kehti.

5.2.    Kliendikaardi programmis osalemine peatub automaatselt kui Klient ei ole kahe aasta jooksul Kliendikaarti kasutanud. Sellisel juhul Kliendi andmed anonümiseeritakse.

5.3.    Apotheka kaardi kaotamisest, vargusest või kasutuskõlbmatuks muutumisest on Klient kohustatud koheselt teatama e-posti aadressil kliendikaart@apotheka.ee. Hiljemalt kahe tööpäeva jooksul Apotheka kaart suletakse ning Kliendile väljastatakse soovi korral uus Apotheka kaart. Allium UPI  OÜ ei vastuta võimaliku Kliendile tekkinud kahju eest, sealhulgas ei kompenseeri kasutatud a-raha, kui Kliendikaart on sattunud kolmandate isikute kasutusse ning Kliendikaardil oleva a-rahaga on tasutud ostu(de) eest enne Kliendikaardi sulgemist.

5.4.    Klient on kohustatud esimesel võimalusel teatama oma nime või kontaktandmete muutumisest sobivas Apteegis või Pet City poes või e-posti aadressil kliendikaart@apotheka.ee.

5.5.    Liikmelisuse Apotheka Kliendikaardi programmis võib igal ajal lõpetada, esitades kirjaliku avalduse sobivas Apteegis või Pet City lemmikloomapoes või saates kirjaliku, sh  digiallkirjastatud avalduse e-posti aadressil kliendikaart@apotheka.ee. Kliendi konto suletakse kahe tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest ning Kliendikaardile kogunenud, kuid kasutamata a-raha kaotab kehtivuse ning seda ei kompenseerita rahalise väljamaksega. Kliendi andmed anonümiseeritakse.

5.6.   Võimalikud erimeelsused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitseameti poole  ning andmekaitsega seotud küsimustes Andmekaitse Inspektsiooni poole või Eesti Vabariigi kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.