Apotheka kliendikaardi üldtingimused

 1. ÜLDSÄTTED JA KASUTATUD MÕISTED

1.1.    Käesolevad Apotheka kliendikaardi üldtingimused (edaspidi Tingimused) rakenduvad Kliendile, kes on liitunud Apteekide Ühisus OÜ poolt loodud Apotheka Kliendikaardi programmiga.

1.2.    Kliendikaardi tingimustes kasutatavad mõisted on alljärgnevas tähenduses:

Apteek – Kliendikaardi programmiga liitunud Apotheka kaubamärki kandvad apteegid.

a-raha – allahindlusühik (väiksem osa 1 euro sent), mida Klient saab koguda oma Kliendikontole Apteegist tervisetoodete (mitteravimite) ostmisel või mida lisatakse Kliendikontole Kliendikaardi programmi kampaaniate raames. Kliendikontole kogutud a-raha saab Klient kasutada Apteegis ostude eest tasumisel.

Kliendikaart – Apotheka kaart ja/või Kliendi Eesti Vabariigi ID-kaart, mis on aktiveeritud  Apotheka Kliendikaardi programmi kliendikaardiks .

Klient – Kliendikaardi omanik, kes on liitunud Kliendikaardi programmiga või Apteegi koostööpartneri kliendid, kellele laieneb Kliendikaardi programmi.

Koostööpartner – Apteegi veebilehel nimetatud ja Apteegiga koostöökokkuleppe sõlminud isik (erialaliit, äriühing), kelle liikmetele või klientidele laieneb Kliendikaardi programm. Apotheka Koostööpartneriks on ka Pet City lemmikloomapood, Apotheka Beauty OÜ Ilupood, Mustamäe Apteek OÜ Iluteek  ja Eesti Patsientide Liit (Kliendikaardi programm laieneb Eesti Patsientide Liidu tervisekaardile).

Kliendikonto – Kliendi konto, millel hoitakse a-raha saldot.

Kliendikaardi programm – Apteegi klientidele mõeldud lojaalsusprogramm, millega kaasnevad alljärgnevad hüved:

 • kliendikaardi pakkumised;

 • a-raha Klientidele vanuses 16-59 aastat 1–6% tervisetoodete (mitteravimite), välja arvatud kliendikaardi pakkumised,  ostusummalt;

 • kohene allahindlus Klientidele vanuses 60 ja enam -5% tervisetoodete ja käsimüügiravimite, välja arvatud kliendikaardi pakkumised, ostusummalt.

Kliendikaardi programmi kehtivate hüvedega on võimalik tutvuda kodulehel ja Apteegis.

Tingimused – käesolevad Apotheka kliendikaardi üldtingimused.

 

 1. KLIENDIKAARDI PROGRAMMIGA LIITUMISE TINGIMUSED

2.1.    Kliendikaardi programmi tingimustega saab tutvuda Apotheka kodulehel või Apteegis. Kliendikaardi programmiga liitumiseks tuleb täita liitumisankeet ning nõustuda Tingimustega. Kliendikaardi programmiga saavad liituda vähemalt 16-aastased füüsilised isikud.

2.2.    Klient saab valida kas kasutab Kliendikaardina vaid ID-kaarti või soovib eraldi Apotheka kaarti, mis toimib paralleelselt ID-kaardiga. Kliendikaardi aktiveerimiseks on nõutav Kliendi isikusamasuse tuvastamine Apteegis. ID-kaardi kliendikaardina saab aktiveerida ka Apotheka kodulehel, tehes elektroonilise isikusamasuse tuvastuse ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu.

2.3.    Kliendikaardi programmiga liitumine ja Apotheka kaardi väljastamine on Kliendile tasuta.

2.4.    Kui Klient soovib saada e-kirjana teavet Kliendikaardi pakkumiste kohta, avaldab ta Kliendikaardi programmiga liitumisel vastavat soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks.

 

 1. KLIENDIKAARDI NING A-RAHA KASUTAMISE TINGIMUSED

3.1.    Kliendikaart on personaalne ning kasutamiseks vaid Kliendi poolt.

3.2.    Klient saab kasutada Kliendikaardi hüvesid kõikides Apteekides, Apotheka Iluteegi ja Pet City lemmikloomakeskustes. Ostuga kogutud a-raha saab Klient kasutada tasumiseks alates järgmisest ostust (v.a Apotheka Netiapteegist ravimite ostmisel). Kliendid vanuses alates 60 aastat saavad Apteegis kaupade ostmisel allahindlust 5% tervisetoodete ja käsimüügiravimite ostusummalt. Soodustus ei laiene kliendikaardi pakkumistele.

Kliendid vanuses 16–59 aastat saavad alates 01. septembrist 2016. a tervisetoodete ostmisel koguda a-raha väärtuses 1–6% ostusummalt, mida arvestatakse järgnevatel põhimõtetel:

kui Kliendi poolt ostu sooritamisele eelneva 12 kuu jooksul on Kliendi poolt Apteegist ostetud tervisetoodete (ravimid välja arvatud) ostusumma:

 • kuni 50 eurot – kogub Klient tervisetoodete ostmisel a-raha väärtuses 1% ostusummast.

 • 50–100 eurot – kogub Klient tervisetoodete ostmisel a-raha väärtuses 2% ostusummast.

 • 100–150 eurot – kogub Klient tervisetoodete ostmisel a-raha väärtuses 3% ostusummast.

 • 150–200 eurot – kogub Klient tervisetoodete ostmisel a-raha väärtuses 4% ostusummast.

 • 200–250 eurot – kogub Klient tervisetoodete ostmisel a-raha väärtuses 5% ostusummast.

 • 250 eurot ja enam – kogub Klient tervisetoodete ostmisel a-raha väärtuses 6% ostusummast.

3.3.    Kliendikaardi programmi soodustuste saamiseks peab Klient esitama apteekrile kehtiva Kliendikaardi enne ostu eest tasumist.

3.4.    Apteekide Ühisus OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse internetiaadressil www.apotheka.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest eelnimetatud veebilehel või muul, Tingimustes nimetatud ajal. Tingimused on kehtivad veebilehel www.apotheka.ee avaldatud redaktsioonis.

3.5.    Apteekide Ühisus OÜ ei vastuta tehtud muudatustest tulenevate võimalike kahjude eest (kaasa arvatud soodustuste vähenemine) ega ole kohustatud kahjusid Kliendile mistahes viisil hüvitama.

3.6.    Kliendil on võimalik saada infot kogutud a-raha jäägi ning ostude sooritamisel kohalduva a-raha protsendi kohta Apteegist, näha seda prinditud ostukviitungilt, saada sellekohast teavet e-kirja teel ja Apotheka Netiapteegis või vaadata veebilehel www.apotheka.ee “Minu kliendikaart” iseteeninduskeskkonnast. Infot Kliendikaardiga kogutud a-raha kohta ning ostude sooritamisel kohalduva a-raha protsendi kohta avaldatakse ainult Kliendile.

3.7.    Kalendriaasta jooksul kogutud ning veel kasutamata a-raha on võimalik kasutada kuni järgmise aasta 31. jaanuarini. 1. veebruaril aegub eelmisel aastal kogutud ning selleks hetkeks kasutamata a-raha ja see kustutatakse Kliendikontolt automaatselt.

 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1.    Kliendikaardi programmiga liitumisega on Klient kinnitanud oma nõusolekut tema mittedelikaatsete isikuandmete töötlemiseks Apteekide Ühisus OÜ,  Apteekide, Pet City Lemmikloomakeskuste ja Iluteegi poolt Tingimustes toodud eesmärkidel.

4.2.    Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Apteekide Ühisus OÜ, registrikood 12837306, aadress Vae 16, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, 76401. Kontaktandmed: kliendikaart@apotheka.ee, tel 737 1691.

4.3.    Kliendi isikuandmete volitatud töötlejad on Kliendikaardi programmiga liitunud Apteegid, sh Netiapteek ja Iluteek (www.apotheka.ee/apteegid) ja Pet City lemmikloomakeskused.

4.4.    Kliendi isikuandmeid töödeldakse vaid Apotheka Kliendikaardi programmi osutamiseks, müügistatistika koostamise ja otseturunduse korraldamise eesmärgil.  Kliendikaardi programmi raames ei koguta ega töödelda Kliendi delikaatseid isikuandmeid.

4.5.    Isikuandmete vastutav töötleja ja volitatud töötlejad kohustuvad isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ning mitte avaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole otseselt seotud Apteekide Ühisus OÜ poolt Kliendiprogrammi raames pakutavate teenustega.

4.6.    Juhul, kui Klient on avaldanud soovi saada teavet pakkumiste kohta, võib vastutav töötleja kasutada Kliendi andmeid pakkumiste tegemiseks ning edastada Kliendi isikuandmeid eelnimetatud eesmärgi täitmiseks näiteks side-, IT- ja postiteenuse osutajale.

4.7.    Kliendil on seoses tema isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada isikuandmete töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturunduse korraldamiseks. Klient esitab vastavasisulise kirjaliku avalduse Apteegis apteekrile või e-posti aadressile kliendikaart@apotheka.ee.

 

 1. MUUD TINGIMUSED

5.1.    Teised sooduskaardid Kliendikaardiga paralleelselt ei kehti.

5.2.    Kliendikaardi programmis osalemine peatub automaatselt kui Klient ei ole kahe aasta jooksul Kliendikaarti kasutanud.

5.3.    Apotheka kaardi kaotamisest, vargusest või kasutuskõlbmatuks muutumisest on Klient kohustatud koheselt teatama Apteeki või e-posti aadressil kliendikaart@apotheka.ee. Hiljemalt kahe tööpäeva jooksul Apotheka kaart suletakse ning Kliendile väljastatakse uus Apotheka kaart. Apteekide Ühisus OÜ ei vastuta võimaliku Kliendile tekkinud kahju eest, sealhulgas ei kompenseeri kasutatud a-raha, kui Kliendikaart on sattunud kolmandate isikute kasutusse ning Kliendikaardil oleva a-rahaga on tasutud ostu(de) eest enne Kliendikaardi sulgemist.

5.4.    Klient on kohustatud esimesel võimalusel teatama oma nime või kontaktandmete muutumisest sobivasse Apteeki või e-posti aadressil kliendikaart@apotheka.ee.

5.5.    Liikmelisuse Apotheka Kliendikaardi programmis võib igal ajal lõpetada, esitades kirjaliku avalduse sobivasse Apteeki või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel) avalduse e-posti aadressil kliendikaart@apotheka.ee. Kliendi konto suletakse kahe tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest ning Kliendikaardile kogunenud, kuid kasutamata a-raha kaotab kehtivuse ning seda ei kompenseerita rahalise väljamaksega.

5.6.   Võimalikud erimeelsused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Eesti Vabariigi kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.