Kiipimine ja lemmikloomaregistrid

28.12.2022

Kiipimine ja lemmikloomaregistrid

Lemmikloomade kiipimine on olnud aktuaalne teema juba mitu aastat, ning järjest enam tehakse teavitustööd ka kiipimise protsessi teisest olulisest osast – kiibi registrisse kandmisest. Kuna teema on olnud segadusttekitav, püüan avada selle maailma tagamaid.

Autor: Julija Abram, DVM, Eesti Väikeloomaarstide Seltsi president

Iga lemmikloomaomanik peab tagama oma lemmiku ohutuse ja hea seisma selle eest, et lemmik ei pääseks hulkuma, ning, et loom oleks identifitseeritav. Identifitseerimist võib teha näiteks kaelarihma küljes oleva kuloni või nimesildi abil, kuid see ei garanteeri, et loom jõuab tagasi koju juhul, kui ta on jalutama läinud ilma kaelarihmata.

Hulkuvate loomadega peab tegelema kohalik omavalitsus (KOV), kelle kohustus on muuhulgas ka omavalitsuse piires lemmikloomade üle arvestuse pidamine. Viimane on seadusest tulenevealt iga KOV-i enda korraldada ning pole ette kirjutatud, milline see arvestuse pidamine olema peab. KOV võib arvestust pidada tema piirkonnas elavate lemmikloomade üle kasvõi ruudulises kasutikus. Enamasti, on KOV aga lepingu sõlminud lemmikloomade registri pidajaga.

Eestis on kaks (kolm) põhilist lemmikloomade registrist:

  • Eesti Lemmikloomaregister, lemmikloomaregister.ee. Registripidaja on Eesti Väikeloomaarstide Selts (EVS).
  • Üle-Eestiline Lemmikloomaregister, llr.ee. Registripidaja on Spin Tek AS
  • Eesti Kennelliidu register, kuhu ainult kasvatajad kannavad tõukoeri, et saaks jälgida nende põlvnemist. Kadunud koera otsimiseks see register ei sobi.

Esimesse, Eesti Lemmikloomaregistrisse, saavad looma kanda vaid Lemmikloomaregistri koostööpartneriteks olevad loomaarstid, -kliinikud ning organisatsioonid üle Eesti. Selle registri juures on oluline teada, et looma registrisse kandmine on tasuline (ühekordne tasu) ja omanik peab andma oma kirjaliku nõusoleku andmeid töödelda. Antud registrisse saab oma looma kanda loomaarsti abiga, kui viimane või viimase kliinik on Eesti Lemmikloomaregistri koostööpartner.

Loomaarst kannab kiibi Eesti Lemmikloomaregistrisse, seejärel vaatab registripidaja üle, kas kõik andmed on korrektsed ja kinnitab kande. See protsess võib võtta aega kuni 3 päeva ja omanik saab oma looma registrikannet siis kontrollida. Avalik kiibinumbri järgne päring ei anna välja kõiki andmeid, mis on kantud registrisse, kuid piisavalt andmeid, et saaks kadunud lemmiku omanikuga ühendust võtta (nimi ja telefoni number).

Antud registri suureks eeliseks on looma omaniku leitavus looma kiibinumbri järgi kogu Euroopa piires, kui lemmik peaks nt reisi ajal kaotsi minema või keegi pahatahtlik peaks looma varastama ja väljamaale viima. Leitavus on tagatud läbi registri liitumise EuroPetNetiga. Informatsiooni EuroPetNetiga liitunud riikide kohta on leitav aadressilt: https://www.europetnet.com/ . Samuti on loomaomaniku kontaktid lemmiku kiibinumbri järgi leitavad kogu Eesti piires, olenemata sellest, kas KOV on registriga ühinenud või mitte.

Teise registrisse, Üle-Eestilisse Lemmikloomaregistrisse, on registreerimise õigus kõigil soovijatel: eraisikutel, kliinikutel, varjupaikadel ja erinevatel organisatsioonidel. Ainuke eeldus on ID-kaardi olemasolu. Sellesse registrisse saab iga omanik oma lemmiku ise sisse kanda ja see on näiliselt tasuta, sest antud registriga liitunud omavalitsused maksavad registri platvormi kasutamise ees. Liitunud omavalitsuste nimekirja leiad siit: https://www.spin.ee/Arvamused-LLRi-kohta.

Kuigi KOV-idel on õigus liituda mõlema registriga, teevad seda vähesed ja kokkuvõttes on iga omaniku enda kohustus oma loom kiibistada ja registrisse kanda.

Mõlema registri jaoks võib kujuneda suureks väljakutseks andmete ajakohasus. Loomaomanikul on kohustus andmete muutusest registripidajat teavitada, kuid tihtipeale läheb see lihtsalt meelest. Eesti Lemmikloomaregistri puhul peab saatma vastavasisulise kirja aadressile: info@lemmikloomaregister.ee, Üle-Eestilises Lemmikloomaregistris registreerivad loomi ja muudavad andmeid lepingulised omavalitsused ning nende poolt volitatud veterinaarid, varjupaigad. Liitunud omavalitsuse loomaomanik saab oma lemmiklooma ise registrisse kanda või andmed täiendada läbi e-teeninduse portaali.

Lemmiklooma omaniku vahetuse puhul ja soovi korral andmeid ka registris muuta, peab esimese registri puhul algatama andmete muudatuse eelmine omanik. Ka siinkohal tuleb ühendust võtta registripidajaga e-maili (info@lemmikloomaregister.ee) teel. LLR puhul saavad omanikku muuta registriga liitunud omavalitsused, registrit kasutavad veterinaarid või varjupaigad ja tuleb pöörduda nende poole. Omaniku vahetamiseks on tarvis teada vähemalt looma kiibi numbrit, uue omaniku isikukoodi ja ta telefoni, tõendit looma omanduse kohta.

EVS-i juhatus on olnud seisukohal ja seda ka Maaeluministeeriumis ning Põllumajandus- ja Toiduametis (PTA) korduvalt rõhutanud, et Eestis peaks olema üks üle-eestiline elektrooniline register. Tänase päeval liigutakse pigem selle suunas, et teha kahe registrit ühendav platvorm, et looma omanikku otsival inimesel oleks võimalik info kätte saada ühest kohast. See, millises järgus antud arendus on, on raske kommenteerida.

Teen siinkohal üleskutse! Enne suuri pidustusi ja ilutulestiku paukke, iga lemmikloomaomanik võiks üle kontrollida, kas tema lemmik(ud) on registrisse kantud. Kasvõi ühte ja paremal juhul, mõlemasse registrisse. Seda on lihtne kontrollida, kui minnakse eelpool nimetatud aadressitel ja tipitakse sisse oma lemmiku kiibi number (see peaks olema kirjas kas vaktsineerimise või lemmiklooma passis).

Eesti Lemmikloomaregistri puhul tuleb see vastus kohe välja. Üle-Eestilise Lemikloomaregistri puhul peab ID-kaardiga eraldi sisenema läbi e-teeninduse. Pärast sisenemist peab ära märkima oma omavalitsus, maakond, linn, vald.

Rohkem infot registrite ja lemmiklooma pidamise nõuete kohta leiab: ww.eesti.ee -> minu andmed -> perekond -> lemmikloom.

Kui Sinu lemmik ei ole veel kummaski, siis, PALUN, hoolitse selle eest, et ta registrisse kanda. Selleks peab olema Sinu lemmikule paigaldatud kiip. Mida kiiremini kadunud lemmik oma pere juurde saab, seda parem nii lemmikule kui ka perele.

PetCity Blog:

Kõik postitused