Mis on TRACES?

Mis on TRACES? TRACES nõue kehtib kõikidele, kes enda lemmiklooma ärilistel põhjustel kuskile impordivad. Näiteks loomakulleritele, kes pandeemia ajal rohkem tööd on saanud ning viivad looma punktist A punkti B. Selle nõude mittetäitmisel võidakse loom ka muude korrasolevate dokumentide olemasolul eutaneerida.

TRACES on Euroopa Komisjoni veebiplatvorm sanitaar- ja fütosanitaarsertifikaatide jaoks, mis on vajalik loomade, loomsete saaduste, loomse päritoluga toidu ja sööda ning taimede impordiks Euroopa Liitu ning EL-i siseseks loomade ekspordiks. See hõlbustab andmete, teabe ja dokumentide vahetamist kõigi kaasatud osapoolte suunal ja kontrolliasutuste vahel ning lihtsustab ja kiirendab seetõttu haldustoiminguid.

 

Lihtsustatult on tegemist EU sisese süsteemiga, kus on võimalik registreerida (lemmik)looma liikumine ühest liikmesriigist teise, mitte-liikmesriigist EUsse ja vastupidi. Näiteks kui te saadate oma kutsika teise riiki ja seal on teda ootamas uus omanik, kes 5 päeva jooksul enne või peale kutsika saabumist ei reisi, siis on tegemist kaubandusliku veoga.

 

Tegemist on dokumendiga, mille saab väljastada vaid saatja riigi ametlik veterinaar. Eestis on ametlik veterinaar PTA-s (Põllumajandus- ja Toiduamet) töötav spetsialist, kellel on volitused TRACES süsteemis kannete tegemiseks. Antud süsteem on riigiti erinev, seega tasub alati eelnevalt kontrollida vajamineva riigi põllumajandus ametist. Enamus riike nõuab, et TRACES on varustatud pädeva asutuse templi ja volitatud isiku allkirjaga.

 

Oluline on ka see, et TRACES saab taotluse teha vaid looma saatja. Kahjuks ei ole süsteem veel selline, et seda saaks teha saatja asemel veoteenuse pakkuja. Saatja peab ametlikule veterinaarile esitama avalduse, mis sisaldab andmeid nii saatja, saaja, looma kui ka vedaja kohta. TRACES süsteemis saab vedajaks märkida vaid litsentseeritud ettevõtte. Kui vedaja ütleb, et TRACES pole vajalik või hakkab kõrvale põiklema vajaliku info edastamisest, siis on põhjust kahelda, kas tegemist on ametliku vedajaga. 

 

Lemmikloomaga reisi planeerides tutvu alati enne reisi sihtriigi nõuetega. Nõuded võivad erineda sõltuvalt lähte- ja sihtriigist, loomaliigist, looma vanusest ja reisi eesmärgist. Lemmikloom on loom, kes on kaasas tema omanikel või omanike nimetatud vastutavatel isikutel (volitatud isik) ning pole ette nähtud müümiseks või teise omaniku juurde viimiseks. Lemmikloomaga reisimiseks olulise info leiad siit.

Huvitav nüanss on aga siinkohal ka lemmikloomadega reisides, sest üle viie loomaga reisides peab TRACES olema täidetud ka siis, kui reisitakse välisriiki mitte ärilistel eesmärkidel.

Põhjalikum ülevaade TRACES kohta asub siin ja täpsemad tingimused, mille alusel käib kaubavahetus EL-i riikide vahel leiad siit.